Իմ հոգին զույգ հենարաններ ունի` Աստված եւ հայրենիք. Այսօր Գարեգին Նժդեհի ծննդյան օրն է. ներկայացնում ենք նրա հզոր մտքերից մի քանիսը

Գարեգին Նժդեհը ծնվել է 1886 թվականի հունվարի 1-ին Ռուսական կայսրությունում՝ Երևանի նահանգի Նախիջևանի գավառի Կզնուտ (այժմ՝ Գյուզնութ) գյուղում։ Ներկայացնում եմ ձեզ մեր ազգի հպարտություն` Գարեգին Նժդեհի` հզոր մտքերը: 1.Ոմանք արևը միայն խավ արման ժամանակ են նկատում: 2.Չի կարելի օգնել այն ընկ ածին, եթե նրան պակասում է ինքնօգնությամբ ոտքի կանգնելու

կամքը: 3.2 բան պետք է լցնի մարդու հոգին հիացմունքով եւ հարգանքով՝ աստղալից երկինքը գլխի վերևում և բարոյական օրենքը սրտի մեջ: 4.Շղթաների մեջ ծնվում, ապրում և մեռ նու՞մ ես, դու ես մե ղավոր, որովհետև թույլ ես:

5.Յուրաքանչյուր ազգի պարտականություն մարդկության հանդեպ նախ և առաջ դրսևորվում է սեփական ազգի կենսունակության պահպանման ու սեփական մշակույթի զար գացման ձևով: 6.Քննադա տել՝ հոգեպես տառ ապել է նշանակում: 7.Իմ ազգային դաւանանքը թոյլ չի տալիս թշ նամանք տածել դէպի որեւէ հայ մարդ: 8.Եօթնիցս ստ որ է նա, ով գերադասում է կեանքը մա հէն բոլոր

պարագաների մէջ: 9.Մ ահ չկայ, մե ռնում է փոքրո գին, մե ռածն է մե ռնում: 10.Քա ջերի յարութիւնն է մա հը: 11.Ապս տամբ ժողովրդին միայն Աստուած կարող է յաղ թել: 12.Մի ժողովուրդ` մի ընտանիք: 13.Սիրում է նա, ով ու ժեղ է, ով հոգու առատութիւն ունի, ում ոյժի բաժակը լցուած է յոր դելու, թափու ելու աստիճան: 14.Այն օրից, ընթերցող, երբ հայը վա խենալ սկսեց մա հից, այն օրից օտ արը թագաւորեց Հայաստանում:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *