2020 թվականի Արցախյան պատ երազմ, պարտություն ու հազարավոր զո հեր, այսօր էլ այս երկրաշա րժը… ես պատմաբան չեմ, սակայն կարծում եմ, որ… Վահան Թումասյան

Վահան Թումասյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Զակոն պոդլստի»… Ասում են, որ 1988-ի երկրաշա րժից հետո այսօրվանը ամենաուժեղն էր: Առհասարակ, եթե շատ հեռուն անգամ չգնանք ու ընդամենը մեր վերջին 100 տարվա պատմության կտրվածքով

դիտենք, ապա պարտադրված ենք համաձայնելու, որ ՀՀ-ում պատե րազմներին ու ազգային ող բերգություններին հաջորդում են երկրաշա րժերը: 1915-1920 թվականների ազգային ող բերգություններին ու պատե րազմներին հաջորդեց 1926 թվականի երկրաշ արժը, որը հսկայածաավալ ավե րվածություններ ու զո հեր պատճառեց Կարսի տասնյակ ու Շիրակի 44 գյուղերում, որից իննը կոր

ծանվել են ամբողջությամբ ու մեծ ավ երվածություններ Լենինականում: 1988-ի Արցախյան պատեր ազմը նոր-նոր էր սկսվել, երբ արդեն տեղի ունեցավ Սպիտակի, ամենակո րծանարար երկրաշ արժը, որի հետևանքներն եւ վեր քերը դեռևս թարմ են մեր: 2020

թվականի Արցախյան պատ երազմ, պարտություն ու հազարավոր զո հեր…. այսօր էլ այս երկրաշա րժը: Ես պատմաբան չեմ, սակայն կարծում եմ, Անիի ու Հայոց աշխարհում տեղի ունեցած մյուս երկրաշ արժերը ևս հաջորդած կլինին պատե րազմներին: Ռուսը մի խոսք ունի, իրոք որ. «զակոն պոդլստի»: