Արցախյան երրորդ պատ երազմում մեր պար տության գլխավոր պատճառներից մեկը ՀԵՏԵՒՅԱԼՆ էր… Արցախի ՊԲ նախկին խոսնակ Սենոր Հասրաթյան

Ֆեյսբուքյան իր էջում Արցախի ՊԲ նախկին խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը գրել է. «Պատմության մեջ քիչ չեն եղել դեպքեր, երբ լավ զի նված բանակները մար տադաշտում պար տվել են քանիցս իրենց սպա ռազինությամբ եւ տեխն իկայով զիջող բանակներին: Եվ դա համարվել է օրինաչափ, քանի որ գերճշգրիտ զի

նատեսակներն և տիեզերական կողմնորոշիչները, որքան էլ հզոր, բայց անընդունակ են կո տրելու այն կամքն եւ ոգին, որոնցից կռ ված է իրական հայրենասիրությունը… Հաղթողներին առաջ մղո ղ թիվ 1 խթանիչը հայրենասիրության, ասել է թե՝ օջախի պաշտ պանության

գաղափարն է ու այն էությամբ ու կեցությամբ մարմնավորող հրամանատարը՝ սկսած ջո կից մինչև Գերագույն… Մար տադաշտում կռվ ող յուրաքանչյուր զինվոր իր վերադասի հրամանի կրողն և կատարողն է… Որքան բարձր է հրամանատարի աստիճանը, այնքան մեծ է նրա պատասխանատվությունը… Եվ դա բնական է, որովհետև հրամանի կատարման վերջնական արդյունքը կախված է ոչ միայն ենթակայի անթերի գործողություններից, այլ նաև ավելի շատ ամենավերևում գտնվող

«Գերագույնի» արձակած հրամանների գերճշգրտությունից… Հ.գ.-Արցախյան 3-րդ պատ երազմում մենք պար տվեցինք նաև այն պատճառով, որովհետև չունեինք Առաջին ու Երկրորդ պատ երազմներում մեր զի նված ուժերի դրսևորած կազմակերպվածությունն եւ կարգ ու կանոնը ու, որ շատ կարևոր է՝ երկրի ռա զմաքաղաքական ղեկավարության դրսևորած սառնաս րտությունն ու նաև իրավիճակին համահունչ գործելու կարողությունը»: