Կամաց-կամաց ջրի երես է դուրս գալիս բոլորին տա նջած ու տա նջող “ինչո՞ւ չենք կրա կում իսկան դերով” հարցի պատասխանը… Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ… Ստյոպա Սաֆարյան

Հիշեցնենք, որ 2020թվականին Ադրբեջանի սանձազ երծած պատ երազմի ընթացքում, որը տևեց 44 օր, համայն հայությանը տա նջող հարցերից մեկը այն էր, թե ինչու Իսկա նդերը հայկական կողմը չի օգտագործում և չի կր ակում այդ զե նքից: Պատ երազմից

անցել են ամիսներ արդեն, սակայն այդ հարցի պատասխանը դեռ հստակ չկա: Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր տված հարցազրույցում անդրադարձել է այդ թեմային: Ստյոպա Սաֆարյանը իր էջում այդ առթիվ գրառում է կատարել. Կամաց-կամաց ջրի

երես է դուրս գալիս բոլորին տա նջած ու տա նջող “ինչո՞ւ չենք կրա կում իսկան դերով” կամ “արդյո՞ք կր ակել ենք իսկա նդերով” հարցի պատասխանը․ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է պատասխանի, թե ինչու այն

կրա կելուց հետո կա՛մ հրթ իռը չի պա յթել, կա՛մ պայ թել է 10 տոկոսով․․․ Հավանաբար կարդարանան՝ ա/ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողացել դրանով կր ակել բ/ Աննա Հակոբյանը խանգարել է, որ զի նվորականները կր ակեն գ/ Նիկոլ Փաշինյանը “դավաճանա բար” փոխել է ռա կետները․․․ Լա ցելու էլ չէ, աղե տ է․․․․