ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Երգում է Հայաստանի ազգային հերոս, Հայոց Մեծ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը

Վազգեն Սարգսյան, հայազգի ռազ մական ու քաղաքական գործիչ է եղել: Նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին պաշ տպանության նախարարը 1991-1992 թվականներին եւ այնուհետև՝ 1995-1999 թվականներին: Նա նաև եղել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 1999 թվականի հունիսի 11-ից մինչև իր սպա նությունը, որը տեղի ունեցավ նույն թվականի

հոկտեմբերի 27-ին: Նա իր ակտիվ գործունեությունը սկսել է դեռ 1988 թվականին Ղարաբաղյան շար ժման ընթացքում, որի
նպատակն էր Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը: Նա նշանակվեց պաշտ պանության նախարար նախագահ Լևոն

Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով Հայաստանի անկախացումից որոշ ժամանակ անց՝ 1991 թվականի վերջին: Վազգեն Սարգսյանը եղել է Արցախյան ազատամար տի ամենաակտիվ զինվորական հրամանատարներից մեկը նաև: Տարբեր պաշտոններում նա մասնակցել է ռազ մական գործողությունների մինչև 1994թվականը, երբ կնքվեց զի նադադար, ու դե ֆակտո Արցախը ձեռք բերեց անկախություն: Հետպատե

րազմյան տարիներին Վազգեն Սարգսյանը մնաց զի նված ու-ժերում` դառնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության մեջ որպես հզոր գործիչ։ Ձեզ ենք ներկայացնում նրա մասնակցությամբ հոլովակներից մեկը՝ որտեղ նա երգում է։ Տեսանյութը դիտեք ստորև