ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Երգում է Հայաստանի ազգային հերոս, Հայոց Մեծ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը

Վազգեն Սարգսյան, հայազգի ռազ մական ու քաղաքական գործիչ է եղել: Նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին պաշ տպանության նախարարը 1991-1992 թվականներին եւ այնուհետև՝ 1995-1999 թվականներին: Նա նաև եղել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 1999 թվականի հունիսի 11-ից մինչև իր սպա նությունը, որը տեղի ունեցավ նույն թվականի

հոկտեմբերի 27-ին: Նա իր ակտիվ գործունեությունը սկսել է դեռ 1988 թվականին Ղարաբաղյան շար ժման ընթացքում, որի
նպատակն էր Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը: Նա նշանակվեց պաշտ պանության նախարար նախագահ Լևոն

Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով Հայաստանի անկախացումից որոշ ժամանակ անց՝ 1991 թվականի վերջին: Վազգեն Սարգսյանը եղել է Արցախյան ազատամար տի ամենաակտիվ զինվորական հրամանատարներից մեկը նաև: Տարբեր պաշտոններում նա մասնակցել է ռազ մական գործողությունների մինչև 1994թվականը, երբ կնքվեց զի նադադար, ու դե ֆակտո Արցախը ձեռք բերեց անկախություն: Հետպատե

րազմյան տարիներին Վազգեն Սարգսյանը մնաց զի նված ու-ժերում` դառնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության մեջ որպես հզոր գործիչ։ Ձեզ ենք ներկայացնում նրա մասնակցությամբ հոլովակներից մեկը՝ որտեղ նա երգում է։ Տեսանյութը դիտեք ստորև

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *