Այս տեսանյութը ամբողջովին նկարագրում է պատե րազմում տեղի ունեցած խռո վությունները, հիմա հասկանու՞մ եք ինչպես եղավ, որ… Արսեն Ավագյան

Այս տեսանյութը ամբողջովին նկարագրում է պատե րազմում տեղի ունեցած խռո վությունները, հիմա հասկանու՞մ եք ինչպես եղավ, որ… Արսեն Ավագյան

Արսեն Ավագյանը իր էջում գրել է. Կապանի մոտ գտնվող հենակ ետի մասին ֆբ-ում պտտվող տեսանյութը այն մասին է, որ իրենց կարճ խելքով փորձում են այդպես փն ովել այս իշխանությանը, սակայն այդ տեսանյութի ամբողջական իմաստը շատ ավելի վատն է, ու

այն բնութագրում է մի ամբողջ ազգ, պետություն։ Սա կազմակերպված սադ րանք է, և պետք է խստա գույնս պատ ժվի այդ արարքը։
Այս տեսանյութը ամբողջովին նկարագրում է պատե րազմում տեղի ունեցած խռո վությունների, սադ րանքների, զոր քին իշխանության դեմ տրամադրելու այդ ամբողջիդա-ռը ճշմարտությունը։ Հիմա հասկանու՞մ եք, ինչպե՞ս է տեղի ունեցել դավա ճանությունը, պար

տությունը։ Սա պետական դավաճ անություն է։ Ես Այլևս չեմ բացառում, որ նման անուղեղներին փու ռը տալով կհամոզեն, որպեսզի պատ երազմ նրանք հրա հրեն` 1-ինը կրա կելով թշ նամու ուղղությամբ և հետո կմե ղադրեն իշխանություններին, թե բա ասում էինք չէ՞, որ սրաանք հար ձակվելու են Սյունիքի վրա։ Ոբշմ չգիտեմ։