Ա’յ մոնղոլ-թուրք-սելջուկներ, պատ երազմը շահարկում եք, որ ժողովրդին հանեք իր լեգիտիմ իշխանության դեմ, բայց չեք պատկերացնում, որ… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրել է. Լավ, վերջապես ասեք, այ տակա նքներ, ի՞նչ եք ուզում դարերով հազար ու 1 դ արդ տեսած, ցա վ եւ վի շտ կրող, իր հող ու ջրին տեր՝ հայ ժողովրդից։ Լավ, որտեղից ձեզ այդքան թու յն, թա րախ ու ատե լություն, հայ ժողովրդի նկատմամբ, որ նույնիսկ այս աղ ետալի համավ արակի ու հետպատ երազմյան ծանր շրջանում դուք ոճ րագործ թուրքին բնորոշ

գործելաոճով ամեն ինչ անում եք, որ էլ ավելի խորանա ժողովրդի դար դը, վիշ տն ու ցա վը։ Դուք չիբանի նման տարածված եք երկիրը սնող ու շունչ տվող կարևորագույն խոշոր ռազմ ական տնտեսական, գիտական մշակույթի և ամենավտ անգավորը, որ ձեր փտ ած արմատներով խրված եք երկրի տարբեր կառավարման համակարգերում դուք, որոնց միջոցով սադ րում ու դա վադրություններ եք

կազմակերպում ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության, կառավարության, Վարչապետի ու նաև նրանց ընտանիքների նկատմամբ։
Ա’յ մոնղոլ֊թուրք֊սելջուկներ,այսօր, դուք ևս 1 անգամ ապացուցեցիք, որ ամենամեծ վիր ուսակակիրներն եւ հայրենիքի դա վաճանները դուք եք և ձախո ղումները տեղի են ունեցել ձեր դա վադրությունների պատճառով, որպեսզի մոռացության տաք ձեր ալան

ու թալ անը։ Իսկ պատ երազմը շահարկում եք, որ ժողովրդին հանեք իր լեգիտիմ իշխանության դեմ։ Դուք ապուշ, տգետ ու ոչխարագլուխներ եք։ Այ ողորմելի ոչնչություններ նման բան հնարավոր չէ… Ամենածանր իրավիճակներում միշտ էլ հայ ժողովուրդը կարողացել է հաղթահարել բոլոր տեսակի դժվարություններն ու արհա վիրքները։ Իսկ այսօր, քան երբեք, մենք՝

ժողովուրդը միասնական է ու վստահ եմ, ժողովուրդը կհաղթահարի նաև այս տխուր ու աղե տալի ճգնաժամը։ Վերջում, ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ և համոզված, որ մենք ավելի միասնական ենք դարձել, դրա համար հունիս ամսին մենք պետք է մեր վճռական ձայնով մեկ ընդմիշտ մերժենք մեզ պատե րազմ հայտարարած հան ցագործ բան դային և հետընտրական շրջանում պարտադրենք նոր

ձևավորվող մեր ներկայացուցիչներին, որպեսի բոլոր հան ցագործները իրենց կատարած հան ցագործությունների եւ թալ անի համար պատասխան տան։ Նաև Ձեզ ասեմ, կարծում եմ, որ հան ցագործ բան դան ընրություններին մասնակցելու է 1 ուժով է, թե ինչպե՞ս, ես այդ մասին Ձեզ կտղեկացնեմ։ Մենք, ևս 1 անգամ աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր երկրի