Ինչպես 44-օրյա պատե րազմում, այնպես էլ այսօր, դավադ րաբար սադ րում են, որ նոր պատ երազմ է սկսվելու եւ որ Արցախը կոր ցրել ենք, բայց իրականում… Փայլակ Ուռուսյան

Ինչպես 44֊օրյա պատե րազմում, այնպես էլ այսօր, դավադ րաբար սադ րում են, որ նոր պատ երազմ է սկսվելու եւ որ Արցախը կոր ցրել ենք, բայց իրականում… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրել է. Էս քառակուսի ուղեղով, փոստի թանաքաման լրբերի երեսներին ոչ ամոթ կա, ոչ աբուռ, ոչ էլ սրանց երեսին մեռոն են քսել… Բայց երեսներին հոլանդական խոզի կաշի քաշած, լր բերը սրբեր են դառել։ Այն այլան դակություններն, ալան֊թա լան ու սպա նությունները, որ իրենք են կատարել երկրի եւ ժողովրդի հանդեպ ու որի համար

ժողովուրդը իր ոտնահա րված իրավունքի համար պայ քարում էր, այսօր այս սր իկա հան ցագործ բա նդան դուրս է եկել ընդդեմ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության ու իր քաղաքական պո-ռնիկ֊պոռ-նիկուհիների փչացածության աստիճանով է մտածում ու դա տում

ժողովրդի իշխանության հանդեպ։ Էս փոստի թանակամանները, թութակների նման, ամեն 2-րդ արտահայտությունը “վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձը”֊ն է։ Լավ է, փառք տանք Աստծուն, որ չեն ասում, “իշխանությունը բռ նի ուժով զա վթած վարչապետը”,

ինչպիսին իրենք են եղել։ Վերջում, ինչպես 44֊օրյա պատե րազմում այնպես էլ այսօր, դավադ րաբար սադ րում են, որ նոր պատ երազմ է սկսվելու ու որ Արցախը կոր ցրել ենք, ժողովուրդ ջան նման բան չկա ու չի լինելու..;Աստված մի արասցե, եթե եղավ,

ապա դա լինելու է ռուս֊թուրքական պա տերազմ, որը մեզանի չի կախված։ Այսօր, մենք պետք է զարգացնենք մեր տնտեսությունը ու պայմաններ ստեղծենք գիտության համար, որ կարողանան ապահովել երկրի առաջընթացքը։ Ինչքան ուզում են թող զառանցեն, միևնույնն է, մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր երկրի