Սրանք այն քաղաքական գործիչներն են, ովքեր առանց քաղաքական որևիցե հաշվարկի սկսեցին ղարաբաղյան շար ժումը , դրա միջոցով եկան իշխանության , իսկ հետո… Տիգրան Սիմոնյանի ուշագրավ դիտարկումները

Տիգրան Սիմոնյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. Լևոն Տեր ֊ Պետրոսյան , Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան ։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին երեք նախագահներ , ինչով են նման ու ինչով են տարբերվում ։ Սկսենք նմանություններից ։ երեքի մեջ էլ նստած է

ատ ելի խորամանկությունը , ստախոսությունը , ատ ելությունը ժողովրդի ու նրանց ճակատագրի նկատմամբ , երեքնն էլ իշխանության են եկել ամենան ողկալի կեղծարարություններով , 3-ն էլ թաթախված են ծա նր հան ցագործությունների , մարդաս պանությունների , հաշվեհա րդարների մեջ։ Նրանք այն քաղաքական գործիչներն են ,

ովքեր առանց քաղաքական որևիցե հաշվարկի սկսեցին ղարաբաղյան շար ժումը , դրա միջոցով եկան իշխանության , իսկ հետո մնացին մո լորված արդեն, Ղարաբաղը այլևս իրենց պետք չէր , Ղարաբաղը երեքիի համար էլ գլխացա վանք էր ։ 1-ին նախագահի ժամանակ սկիզբ դրվեց կաշ առակերությունն և կոռու պցիան ու շարունակվեց ու զարգացավ մյուս 2-ի

ժամանակ ։ Սրանք ունեն նաև տարբերություններ ։ Տեր ֊ Պետրոսյանը չի սիրում խորամուխ լինել պետության ներքին քաղաքականության մեջ , թե ինչպես է կառավարվում տնտեսությունը , դա նրան բացարձակապես դրանք չի հետաքրքրում , նա իր

նախագահական ֆունկցիան տեսնում է միայն արտաքին քաղաքականության մեջ ։ Այդ է վկայում սեփականաշնորհման խայ տառակ գործնթացը ու դրան հետևած ալան ֊ թա լանը , որի շարունակությունը դարձավ պետության տնտեսության գահավի ժումը , մութը , ցուրտը և սովը ։ Ի տարբերություն ԼՏՊ ֊ ի , մյուս

2-ի օրոք ամեն ինչ գտնվում էր նրանց վերահսկողության տակ ։ Նրանք էին որոշում ով պիտի հարստանա , ով սնանկանա , ով պիտի ապրի եւ ով պիտի մե ռնի ։ Ամեն ինչ ուներ իր գինը , սկսած ծննդարանից , մինչ գե րեզմաններում տեղ վերցնելը ։ Սահմանադրություն, դա տաիրավական համակարգ , սրանք բոլորը

մա կուլատուրա էին , բոլոր տեսակի օրենքները ու պա տիժներն ու ներումները ստեղծվում էին նախագահականի պատերի մեջ ։ Պետության ներսում թույլատրված էր բոլոր աշխատողներին անել անօ րինություններ , որոնք հատուկ մարմինների կողմից արձանագրվում և օգտագործվում էին , երբ որևէ առաջինը կհա նդգներ իշխանությանը մատնացույց անել աչքի վրայի

ունքը ։ Չմոռանանք , որ Ռոբերտ Քոչսրյանին ու Սարգսյանին ծնեց Լևոնը Տեր ֊ Պետրոսյան ։ Այսօր , նրանք , 3-ն էլ երկրի ամենաունևոր , ամենահարուստ եւ սերնդե սերունդ ապահովված մարդիկ են ։ Այն մերձեցումը , որը այսօր տեղի է ունենում բնական է եւ նաև սպասելի , դա երեք հարազատների ՝ հայր ու որդիներ , երեք եղբայրների մերձեցում է , որը սակայն դառնալու է այդ եռյակի գահավի ժումը ու վերջնական կործա նումը ։