Ոչ ոք ժողովրդի հետ խոսելու պատասխանատվություն չվերցրեց, իսկ Սերժ Սարգսյանը, երբ հեռանում էր գիտեր, որ… Դավիթ Մանուկյանի գրառումը

Դավիթ Մանուկյանը իր էջում գրում է. 2018 թվականին երբ ժողովրդական հեղ ափոխության արդյունքում Սերժ Սարգսյանը հե ռացավ իշխանությունից, նա շատ լավ գիտեր, որ շատ մոտ ապագայում ս տի պելու էին մեզ հանձնել այդ 5+2 շրջաններ, մենք կամ էլ գնալու ենք պատ երազմի, որի արդյունքը էլի նույն բանն էր լինելու։ Ու Նա

հե ռացավ այդ պատասխանատվությունից՝ ինչպես որ Տեր-Պետրոսյանը ու Ռոբերտ Քոչարյանը, նրանք էլ իրենց ժամանակներին։ Սրա մեջ ամենից մեծ մեղ ավորությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին էր, դե քանի որ Ղարաբաղի հարցում մեզ համար ամենաարդյունավետ լու ծմանը կարելի էր հասնել հենց նրա ժամանակ ու նա պարտավոր էր

այդ անել, ոչ թե տարբեր ճն շումների ներքո նա փախ չեր պատասխանատվությունից։ Արցախյան 2-րդ պատ երազմի կորու ստների համար պատասխանատու են Հայաստանի Հանրապետության նաև Արցախի Հանրապետության բոլոր քաղաքական ու ժերը, առավելապես խորհրդարանական ու ժերը (ու ամեն մեկը իր կշռի չափով)։ Բոլորը լավ

գիտեին, որ պատ երազմը կարելի էր կանգնեցնել զիջելով 7 շրջանները, ինչը և տասնյակ տարիներ պար տադրվել էր մեզ։ Բայց ոչ ոք իր վրա չվերցրեց պատասխանատվություն ժողովրդի հետ խոսելու համար, բացատրելու և հասկացնելու այն ինչ կատարվում է մեզ հետ իրականում։ Անգամ երբ վարչապետը պատ երազմի

առաջին օրը ԱԺ ամբիոնից հայտարարեց, որ կարող ենք պատ երազմը կանգնեցնել հենց այս պահին, հայտնի պայմանով, բոլորը միահամուռ գո ռում էին, թե մենք կկռ վենք, կհաղ թենք, բայց շատ լավ հասկանալով թե

ինչի ենք գնում։ Իսկ գիտեք թե ինչու՞ ոչ ոք իր վրա չվերցրեց այդպիսի պատասխանատվությունը. Որովհետև ոչ ոք չցանկացավ կրել այն զրկ անքներն, որոնք պետք է կրվեին հենց հանուն մեր ժողովրդի եւ մեր հայրենիքի։ Բոլորն են ցանկանում լավ երևալ ժողովրդի աչքին։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *