Դուք այսօր, ավելի շատ եք վա խենում, քան երբևէ: Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ բոլորին ասել և տարածել, որ… Փայլակ Ուռուսյանի կոչը

Փայլակ Ոռուսյանը գրել է. Մտածում և գործում են ահաբ եկիչների հոգեբանությամբ, բայց խոսում են իրենց օտար ու խորթ հայերեն բառերով, ինչպիսիք են, Հայրենիք,հայրենասիրոթյուն, երկիր, ժողովուրդ, պետականություն, ազգ եւ ազգային անվտա նգությունից։ 30 տարի առաջ դուք՝ ձեր չա րքի տեսակը ներ խուժելով աշխարհի մարդկության բնօրրանը, կարողացաք ստեղծել մաֆ

իայի կլա նի ձեր բար բարոս ցեղատեսակն ու երկիրս վերածեցիք ավե րակների, որտեղ ձեր վայ րագ բռ նություններով հաստատել էիք ֆեոդալական կարգեր մեր երկրում։ Իսկ ինչ եք ուզում այսօր, երբ ավելի մեծ հան ցագործություններ եք գործել, քան երեսուն տարիների ընթացքում։ Գիտեմ, որ դուք այսօր, ավելի շատ եք վա խենում, քան երբևէ, լավ իմանալով, որ որոշ

ժամանակի ընթացքում ձեր կողմից կատարված էլ ավելի ծանր հան ցագործությունները բացահայտվելու են, հատկապես 44 օրյա պատ երազմի ժամանակ։ Դուք, ձեր բթամիտ երջանկությամբ ուզում եք մո լորացնել ժողովրդին, որպեսզի ձեր անընդունակ ցեղատեսակը

քավության նո խազ դարձնի Վարչապետին ու նրա թիմին, ովքեր հանդիսանում են ժողովրդի կողմից լիազորված ներկայացոցիչները, միևնույնն է, ինչ էլ անեք չի ստացվի մենք՝ ժողովուրդը թքած ունի ձեր սադ րանքների եւ էշությունների վրա։ Մայիսի իննին, ձեր դրամագլուխներով ցույց տվեցիք, որ դուք մերժված ոչնչություններ եք և մշակույթային բույսերի վնա սատու մոլախոտեր եք։

Մյուս անգամ չփորձեք շահարկել Մեր Հերոս Նահ ատակների անունները։ Այ անբարոյական տակ անքներ գոնե 1 րոպե լռությամբ հարգեիք մեր Զո հերի Անմ ահ Հի շատակը։ Ժողովուրդ ջան, սա վերջն էր… Նման բան՝ նույնիսկ մեր թշ նամին իրեն թույլ չէր

տա։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ բոլորին ասել և տարածել, որ բոլորը պարտադիր պետք է մասնակցեն ընտրութուններին, որը շատ կարևոր է։ Ինչքան շատ մասնակցեն ընտրություններին, այնքան ավելի շատ է փոքրանում ներքին թ շնամու շանսերը։
Մենք՝ժողովուրդն է տերն իր երկրի