Լիլիթ Նիկոյան

Սերժառոբերտական բան դայի հերթական զո հը… Սմբատ Հակոբյանը մի խումբ հան ցագործների ձեռքով են թարկվեց մա հափորձի, քանի որ… Լիլիթ Նիկոյան

Լիլիթ Նիկոյանը գրել է. Սերժառոբերտական բան դայի հերթական զո հը… Վեց տարի առաջ անկախության օրը ռոբերտասերժական կլ անի նեմեց տա կանքի պատվերով հայրենիքի [...]